Ing. Lic. Jaroslav Kňava je bývalým starostou městského obvodu Pardubice V. Má dlouholeté zkušenosti v sociální a personální oblasti a pracovního i obchodního práva. Nyní se zabývá jako OSVČ stavební činností, dozory staveb, realizace staveb, BOZP. Založil a v letech 2010 – 2011 předsedal občanskému sdružení „Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI“, v současné době je sekretářem spolku. V ODS je od roku 1993.