Volby

Volby do krajského zastupitelstva proběhnou v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020. Termín voleb byl vyhlášen rozhodnutím prezidenta republiky a budou se řídit harmonogramu pro krajské volby 2020.

Volit má právo každý svéprávný státní občan ČR, který minimálně ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let a zároveň je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží územnímu obvodu kraje.

Můžete využít preferenčních hlasů – maximálně 4 preferenční hlasy na jedné kandidátce. Do zastupitelstva Pardubického kraje je voleno 45 zastupitelů.

V případě své nepřítomnosti ve volebním okrsku můžete požádat o vydání voličského průkazu, pomocí kterého můžete volit v jiném okrsku. O jeho vystavení můžete požádat na obecním úřadu nejpozději 7 dnů před začátkem voleb nebo pomocí datové schránky. Voličský průkaz sí můžete následně vyzvednout osobně nebo si ho nechat zaslat poštou.

Na volebním lístku nás naleznete jako: ODS a TOP 09
Kandidátní listina číslo 11