Kandidáti koalice ODS a TOP 09

Seznamte se s našimi kandidáty.

Michal Kortyš

náměstek hejtmana Pardubického kraje

Lídr koalice Michal Kortyš je politik a podnikatel. Ihned po revoluci začal podnikat v oboru elektromontážních prací. A jak se dostal do politiky? „Jako podnikatel a nezávislý jsem přijal místo na kandidátce ODS a byl zvolen zastupitelem města Litomyšl“. Do roku 2014 byl osm let starostou města Litomyšle. Také ve volbách v roce 2014 byl lídrem strany a potřetí získal absolutně nejvíc hlasů ze všech kandidátů. ODS však skončila na druhém místě a Kortyš byl zvolen místostarostou města, kde působil až do roku 2018. V krajských volbách 2016 získal post zastupitele Pardubického kraje a následně se stal ...

Ing. Ladislav Valtr MBA

radní za zdravotnictví Pardubického kraje

Ing. Ladislav Valtr, MBA (50 let) je z Chocně. Studoval podnikovou ekonomii a management zdravotnictví, pracoval ve vedení pivovarů, poté jako ředitel komerčního centra České spořitelny, nyní je místopředsedou dozorčí rady pěti nemocnic. V ODS je od roku 2005, byl starostou Chocně a před tím dvě volební období místostarostou. Je krajským radním pro zdravotnictví, na kandidátní listině číslo 2.

Ing. Alexandr Krejčíř

ředitel obchodní společnosti

Ing. Alexandr Krejčíř (60 let) pochází z Ústí nad Orlicí, je ženatý a žije v Pardubicích. Vystudoval ČVUT v Praze a v roce 1991 založil společnost AKIS - služby a obchod ve stavebnictví, kde dosud působí jako obchodní ředitel. Je předsedou představenstva Rozvojového fondu Pardubice, krajským zastupitelem, pracuje v kontrolním a zdravotním výboru. Zajímá se o sport, historii letectví, divadlo. Je dlouholetým předsedou Sdružení přátel Pardubického kraje a prezidentem charitativní organizace LIONS klub Pardubice.

PharmDr. Jiří Skalický Ph.D.

primář Pardubické nemocnice, zastupitel města

Lídr za TOP 09 Jiří Skalický, primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici je zároveň dlouholetým zastupitelem Pardubic. V letech 2010 - 2017 byl poslancem a pracoval ve zdravotním výboru a výboru pro obranu. V témže období byl členem správní rady VZP ČR. Dlouhodobě se věnuje výstavbě a rozvoji mezinárodního letiště v Pardubicích. Působí také jako pedagog a vyučuje na katedře biologických a biochemických věd pardubické univerzity. Podílel se na založení oboru, který vzdělává vysokoškoláky pro práci ve zdravotnických laboratořích. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá ho historie, věnuje se i sportovní střelbě.

PhDr. Magda Křivanová

ředitelka Národního muzea v přírodě Vysočina

PhDr. Magda Křivanová z Hlinska, je vdaná a má 2 syny. V ODS je od roku 1995. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc – obor Historie. Historií se profesně zaobírá celý život, nyní je ředitelkou Národního muzea v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina. Vletech 2006-2014 byla starostkou Hlinska. Ve volném čase se zajímá o sjezdové lyže, taneční sport a kulturu ve všech podobách.

Mgr. Petra Šimečková

učitelka

Mgr. Petra Šimečková je z Pardubic, vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a učí na ZŠ Dubina. Dále se zabývá projekty EU, věnuje se také instruktáži lyžování. Mezi její koníčky patří hudba, plavání a cyklistika.

Pavel Čížek

místostarosta města Svitavy

Ing. Michal Sláma MBA

vědecký pracovník, projektový manažer

Ing. Michal Sláma, MBA je vědecký pracovník královehradecké univerzity a spolumajitel softwarových a technologických společností, zabývajících se vývojem webových a zdravotnických aplikací, především pro podporu terapie dětí s poruchami autistického spektra. Specializuje se také na oblast projektového managementu, organizačního učení, eHealth a využívání moderních technologií pro pozitivní rozvoj měst. Působí jako delegovaný expert Komise pro strategii města Pardubice a člen mládežnické organizace TOP tým Východní Čechy. Aktivně se angažuje v několika dalších neziskových projektech z oblasti umění a vzdělávání. Je členem Society for Organizational Learning a iniciativy Covid19cz.
Zajímá se o moderní umění, literaturu, má rád operu a ...

Ing. Martin Krejza

místostarosta města

Ing. Martin Krejza, narozen ve Vysokém Mýtě, stavební inženýr - obor vodní hospodářství a stavby, v komunální politice od roku 1989, zastupitel a radní města 1990 - 1994, 1998 až dosud zastupitel, 1998 - 2006 místostarosta, 2006 - 2010 starosta, 2016 - dosud místostarosta.

Mgr. Jan Čechlovský

vedoucí projektových týmů

Martin Milata

obchodně-technický manažer

Martin Milata, 43 let, ženatý, 2 děti. Expert ve stavebnictví s 19ti letou praxí v podlahových systémech. Pracuje na zajímavých rekonstrukcích památkových objektů. Je členem Kulturní komise při Magistátu Pa., Komise pro Strategii a rozvoj - Obvod Pa.IV. Má rád historii, obzvláště tu nemovitou = navštěvuje památky. Díky své profesi hodně a rád cestuje = znalost regionu. Pravidelně chodí do divadla a na dostihy = společenská vazba. Věnuje se sportu i jako trenér nebo rozhodčí. (atletika, moderní překážkové běhy…)

Ing. Michal Pilař

podnikatel, projektový manažer

Michal Pilař kandiduje na 12. místě kandidátky ODS a TOP 09. Vystudoval Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a pracuje jako projektový manažer. Podniká v oblasti vývoje webových aplikací a terapeutického softwaru. Působí jako krajský předseda TOP 09 Pardubický kraj.
Do krajského zastupitelstva kandiduje s ambicí přiblížit řízení kraje občanům - podpořit zavádění moderních přístupů a digitalizace, především komunikaci s úřadem online z pohodlí domova. Dále se chce zaměřit na modernizaci školství a prohlubování jeho propojení s praxí. Udržení absolventů v kraji a podporu rozvoje podnikatelského prostředí. V osobním životě se zajímá o nové technologie, vzdělávání, turistiku ...

Jaroslav Martinů

starosta města Polička, hospodář Rybářského sdružení

Mgr. Jiří Hrabčuk

ředitel Střediska volného času, lektor a pedagog

Mgr. Jiří Hrabčuk, 49 let, je z Hlinska, má dva syny. Vystudoval Filozofickou a Pedagogickou fakultu UHK. 22 let pracoval na Městském úřadě v Hlinsku. V roce 2014 zřídil první soukromé Středisko volného času v Pardubickém kraji, jehož je již 3 rokem ředitelem. Jedná se o velice úspěšné zařízení, které navštěvuje měsíčně několik stovek dětí a mládeže. Je praktik, umím řídit lidi, má velké zkušenosti v získávání dotačních titulů v oblasti prevence kriminality, školství, sportu a sociální problematiky jak na úrovni obecní, krajské, republikové i evropské. 20 let pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a ...

Jiří Dytrt

OSVČ v oblasti lektorské poradenské a konzultační činnosti.

Jiří Dytrt, 50 let, žije v Žamberku, je ženatý, má 2 dcery. Do roku 2018 byl 10 let starostou města, nyní se jako OSVČ zabývá především školením zastupitelů, komplexním řešením úspor a řešením aktuálních požadavků na provozní oddělení. Za ODS kandiduje již od roku 1998. Ve volném čase se rád věnuje cyklistice a plavání.

Ing. Vít Steklý

podnikatel, radní města Slatiňany

Vít Steklý se narodil v roce 1990 v Chrudimi, dětství a dospívání prožil v nedalekých Slatiňanech. Díky svým rodičům a prarodičům si vybudoval silný vztah k městu, kde vyrostl, stejně jako k místní komunitě, přírodě a kraji jako takovému.

Vít vystudoval ČVUT v Praze, kde získal nezbytné penzum vědomostí do dalšího života. Od roku 2018 sbírá zkušenosti v samosprávě města Slatiňany jako radní. Roky, které strávil studiem na Fakultě informačních technologií, ho dovedly k uvědomění, že aktivní vystupování v komunitě lidí a v místě, ke kterému má vztah, je to, co ho v životě naplňuje.

Zlomový okamžik jeho života ...

Bc. Irena Burešová

starostka města Přelouč

Irena Burešová, starostka města Přelouč, kandidátka číslo 17. Její životní krédo: Vážím si každého dne, kdy je mně dopřáno žít a něco dobrého pro druhé vykonat. Zájmy obecné kladu před zájmy osobní.

Ing. David Novák

zemědělec a výrobce potravin na statku Uhersko

Ing. David Novák se narodil v Pardubicích, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. V roce 1992 zrestituoval zemědělský statek v Uhersku a začal soukromě hospodařit na tomto komunisty zdevastovaném majetku. Zemědělský statek je zaměřen nejen živočišnou a rostlinnou výrobu, ale také na její zpracování do konečného výrobku takzvaně s adresnou kvalitou z pole až na stůl.

Mgr. Lukáš Blažek Ph.D.

strategický poradce, lektor

Mgr. Lukáš Blažek z Nasavrk, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde dodnes působí a pracuje na různých projektech. Pracuje jako poradce a pedagog v oblasti práva, managementu, komunikace apod. Zajímá se o historii a neziskový sektor. V ODS je od roku 2006.

Jana Hrubá

učitelka ZUŠ Luže

Jana Hrubá se narodila v Hradci Králové, kde vystudovala i střední zdravotnickou školu. Když se Jana vdala, přestěhovala se s mužem a dcerami na venkov, kde provozuje ekologickou farmu a chová masný skot. Učí na Základní umělecké škole v Luži, literárně dramatický obor. V současné době dokončuje studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Matouš Pořický

ředitel stavební společnosti, místostarosta města Ústí nad Orlicí

Matouš Pořický, ženatý, 2 děti, ředitel stavební společnosti Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., jednatel projekční společnosti MAPOprojekt, s.r.o., jednatel Kabelové televize UO, s.r.o., neuvolněný místostarosta města Ústí nad Orlicí. V ODS je od roku 1994.

Ladislav Báča

OSVČ, finanční zprostředkovatel

Ladislav Báča z Bystrého se narodil v Poličce. Pracoval jako vychovatel na DNZ Bystré u mentálně a fyzicky postižených osob. Od roku 2003 – OSVČ ve finančním sektoru. Manažer, lektor / poradce pro styk se zákazníky. Od roku 2018 je místostarostou města.

Mgr. Miloslav Parolek

ředitel ZŠ Jevíčko

Mgr. Miloslav Parolek z Jevíčka, po VŠ učil na zvláštní škole v Moravské Třebové, od r: 93 ředitelem ZvŠ Jevíčko a od r. 2002 ředitel ZŠ Jevíčko. V ODS je od r. 1992.

Josef Kuběnka

ředitel domova pro seniory

Josef Kuběnka je z Červené Vody, 25 let ředitel domova pro seniory, Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Tři volební období radní, dvě volební období místostarosta obce, jinak člen zastupitelstva. Předseda místní organizace ODS od jejího založení v roce 1991.

Soňa Mužíková

jednatelka společnosti

Soňa Mužíková, českotřebovská rodačka, vdaná, má tři dcery a pět vnoučat. Vystudovala Střední průmyslovou školu železniční obor doprava – přeprava. Od roku 1983 do roku 1992 pracovala jako vedoucí kina v české Třebové. Od roku 1992 podniká a v České Třebové provozuje čistírnu oděvů. Před deseti lety se přestěhovala do Svinné – místní části České Třebové, kde žije dodnes. Většinu svého času věnuje práci a rodině. Od roku 2019 je členkou zastupitelstva města Česká Třebová.

Ing. Miloš Mička

starosta města Moravská Třebová

Ing. Miloš Mička se narodil v roce 1957 v Moravské Třebové, kde žije prakticky celý život.
Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a po jejím skončení v roce 1981 pracoval v st. podniku Hedva. Od roku 1989 začal pracovat v oblasti školství na dnešní Integrované střední škole Moravská Třebová, od roku 1993 do roku 2018 ve funkci ředitele školy.
V roce 1998 se aktivně zapojil do komunální politiky v Moravské Třebové, kdy se stal starostou města. Po skončení volebního období byl v dalších letech i nadále členem zastupitelstva města, kde pracoval ve funkci předsedy finančního výboru. Členem ...

Petr Kotýnek

jednatel soukromé společnosti

Petr Kotýnek je z Pardubic, vystudoval Vojenskou střední odbornou školu v Martině, je jednatelem společnosti AGAMA a členem představenstva Služby města Pardubic-Odpady a.s.. Mezi jeho zájmy patří cykloturistika, kondiční sporty, střelba (zbrojní průkaz B, D, E).

Ing. Jiří Nezval

stavební technik

Ing. Jiří Nezval ze Seče vystudoval VÚT Brno, vodohospodářské stavby a je autorizovaný stavitel pro pozemní stavby. Pracuje jako vedoucí provozu Správy a údržby silnic Pardubického kraje pro Chrudim. Vzhledem k dosavadní praxi, odborné způsobilosti by se rád podílel na řešení dopravní situace v Pardubickém kraji.

MUDr. Harald Čadílek

přednosta gynekologicko – porodnického oddělení

MUDr. Harald Čadílek se narodil v Brně, kde prožil dětská a studentská léta. Po skončení studií se přestěhoval do Svitav, které se staly jeho domovem. Je ženatý a má 3 děti. Od porodu dcery v r.2005 pracuje jako primář – nejdříve dlouhá léta v Litomyšli a poté v Čáslavi a nyní od roku 2016 v nemocnici Šumperk. Od roku 1999 mají privátní gynekologickou praxi společně s manželkou. Přednáší pro lékaře oboru gynekologie a porodnictví, pediatrie, všeobecné lékařství, farmaceuty, zdravotní sestry a porodní asistentky. Osvětové přednášky pro žáky základních a středních škol a studenty univerzity třetího věku. Několikrát ...

Mgr. Josef Kopecký

místostarosta města Česká Třebová, pedagog

MUDr. Jiří Řezníček

lékař, člen představenstva Zdravotnického holdingu KHK

MUDr. Jiří Řezníček narozen 1956 v Hradci Králové, od roku 1982 žije v Ústí nad Orlicí, ženatý, manželka praktická lékařka, dvě dospělé děti. Vystudoval LF UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Po promoci 1981 nastoupil do nemocnice v Ústí nad Orlicí na interní oddělení. V roce 1990 atestace z hematologie a transfúzní služby, komplexní vybudování nového hematologicko-transfúzního oddělení, které v nemocnici scházelo, od té doby 29 let do 2018 primář tohoto oddělení. Přes 20 let práce ve vedení Orlickoústecké nemocnice, v letech 1996 - 2010 náměstek léčebné péče, 2011- 2017 ředitel Orlickoústecké nemocnice. Od roku 2019 ...

Ing. Lic. Jaroslav Kňava

OSVČ

Ing. Lic. Jaroslav Kňava je bývalým starostou městského obvodu Pardubice V. Má dlouholeté zkušenosti v sociální a personální oblasti a pracovního i obchodního práva. Nyní se zabývá jako OSVČ stavební činností, dozory staveb, realizace staveb, BOZP. Založil a v letech 2010 – 2011 předsedal občanskému sdružení „Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI“, v současné době je sekretářem spolku. V ODS je od roku 1993.

RNDr. Jan Švadlenka Ph.D.

biolog

RNDr. Jan Švadlenka, Ph.D., pochází z Chrudimě, kde absolvoval Gymnázium Josefa Ressela. Nedávno dokončil doktorské studium molekulární a buněčné biologie na Univerzitě Karlově v Praze. Nabídnout chce především nadšení lokálního patriota, jako biologovi je mu blízké téma ochrany životního prostředí. K jeho velkým zálibám patří biologie a historie, ve volném čase rád čte a vyráží na výlety. Má rád Krkonoše, České středohoří i naše Železné hory.

MUDr. Martin Jareš

lékař

MUDr. Martin Jareš Ph.D. je ženatý a má 3 děti. Pracuje jako vedoucí lékař JIP interních oborů Orlickoústecké nemocnice a.s. Do ODS vstoupil v roce 2017, je členem zastupitelstva v Jablonném nad Orlicí.

Ing. Stanislav Hlavatý

ředitel společnosti

Ing. Stanislav Hlavatý, je z Pardubic, ženatý a má 2 dospělé děti. Vystudoval Vysokou školu strojní v Brně. Procoval pro několik finančních institucí a založil společnost Čásenský & Hlavatý, s.r.o. Jeho motto je: Čisté a průhledné finance. V TOP 09 je od roku 2013.

Ing. Stanislav Šťastný

neuvolněný místostarosta města Slatiňany

Ing. Stanislav Šťastný vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava. Nyní pracuje jako Vedoucí technicko-ekonomického úseku školy, kde odpovídá za rozpočet, veřejné zakázky, ubytování a správu majetku. Od roku 2018, kdy vedl koalici ODS a TOP 09 ve Slatiňanech, která v komunálních volbách získala 22% hlasů, je místostarostou města Slatiňany. Zajímá se o cestování, plavání, lyžování. Je ženatý a má dvě děti.

Ing. Josef Štěpanovský

místostarosta města Lázně Bohdaneč

Ing. Josef Štěpanovský vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je ředitelem Okresní agrární komory Pardubice. Od roku 2018 je místostarostou města Lázně Bohdaneč.

Ing. Pavel Charvát

jednatel firmy CHAS-MT s.r.o.

Ing. Pavel Charvát se narodil v Moravské Třebové, absolvent VUT Brno fakulta stavební. V letech 1991 - 2002 byl ředitelem a posléze jednatelem Technických služeb města Moravská Třebová, od roku 2002 jej živí rodinná firma na výrobu forem na vstřikování plastů.
Členem ODS je od roku 2010, po posledních komunálních volbách je radním v Moravské Třebové.

RNDr. Lukáš Boháč

programátor

RNDr. Lukáš Boháč z Lanškrouna, je ženatý a má 3 děti. Pracuje jako programátor, v ODS je od roku 2008. Dle jeho názoru by měl mít každý zájem o veřejné dění a politiku ve svém okolí a pomáhat je spoluvytvářet.

Vladislava Michalová

zdravotní sestra, radní města Chrudim

Vladislava Michalová, 43 let, povoláním zdravotní sestra. Své profesi se věnuje po celý svůj profesní život, jak v přímé péči o klienty, tak jako manažerka rodinných ordinací, které spolu s manželem lékařem provozujeme. V minulosti působila 18 let v Chrudimské nemocnici. Naposledy na pozici staniční sestry interního oddělení. V roce 2018 se podruhé stala Radní města Chrudim se zodpovědností za sociální služby. Je aktivní ve spolcích EUŽ a CEW21, které spoluzakládala. Je vdaná, má dospělou dceru Annu. Svůj volný čas věnuje nejraději chataření, rekreační cyklistice a turistice. Energii čerpá nejraději v přírodě, kde si jako amatérská fotografka ...

Ing. Tomáš Nešetřil

stavbyvedoucí

Ing. Petr Krátký

ředitel společnosti

Ing. Ivo Toman MBA

zástupce ředitele odboru České dráhy a.s.