Jana Hrubá se narodila v Hradci Králové, kde vystudovala i střední zdravotnickou školu. Když se Jana vdala, přestěhovala se s mužem a dcerami na venkov, kde provozuje ekologickou farmu a chová masný skot. Učí na Základní umělecké škole v Luži, literárně dramatický obor. V současné době dokončuje studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.