Ing. Josef Štěpanovský vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je ředitelem Okresní agrární komory Pardubice. Od roku 2018 je místostarostou města Lázně Bohdaneč.