PhDr. Magda Křivanová z Hlinska, je vdaná a má 2 syny. V ODS je od roku 1995. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc – obor Historie. Historií se profesně zaobírá celý život, nyní je ředitelkou Národního muzea v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina. Vletech 2006-2014 byla starostkou Hlinska. Ve volném čase se zajímá o sjezdové lyže, taneční sport a kulturu ve všech podobách.