Mgr. Jiří Hrabčuk, 49 let, je z Hlinska, má dva syny. Vystudoval Filozofickou a Pedagogickou fakultu UHK. 22 let pracoval na Městském úřadě v Hlinsku. V roce 2014 zřídil první soukromé Středisko volného času v Pardubickém kraji, jehož je již 3 rokem ředitelem. Jedná se o velice úspěšné zařízení, které navštěvuje měsíčně několik stovek dětí a mládeže. Je praktik, umím řídit lidi, má velké zkušenosti v získávání dotačních titulů v oblasti prevence kriminality, školství, sportu a sociální problematiky jak na úrovni obecní, krajské, republikové i evropské. 20 let pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládeží, dětmi s poruchami chování a dětmi v náhradní rodinné péči. Je zakladatelem a předsedou spolku Médea – z.s. Hlinsko, který je zřizovatelem SVČ Pohoda Pohoda Cool.