Ing. Jiří Nezval ze Seče vystudoval VÚT Brno, vodohospodářské stavby a je autorizovaný stavitel pro pozemní stavby. Pracuje jako vedoucí provozu Správy a údržby silnic Pardubického kraje pro Chrudim. Vzhledem k dosavadní praxi, odborné způsobilosti by se rád podílel na řešení dopravní situace v Pardubickém kraji.