Ing. David Novák se narodil v Pardubicích, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. V roce 1992 zrestituoval zemědělský statek v Uhersku a začal soukromě hospodařit na tomto komunisty zdevastovaném majetku. Zemědělský statek je zaměřen nejen živočišnou a rostlinnou výrobu, ale také na její zpracování do konečného výrobku takzvaně s adresnou kvalitou z pole až na stůl.