Ing. Alexandr Krejčíř (60 let) pochází z Ústí nad Orlicí, je ženatý a žije v Pardubicích. Vystudoval ČVUT v Praze a v roce 1991 založil společnost AKIS – služby a obchod ve stavebnictví, kde dosud působí jako obchodní ředitel. Je předsedou představenstva Rozvojového fondu Pardubice, krajským zastupitelem, pracuje v kontrolním a zdravotním výboru. Zajímá se o sport, historii letectví, divadlo. Je dlouholetým předsedou Sdružení přátel Pardubického kraje a prezidentem charitativní organizace LIONS klub Pardubice.